Plataforma per la llengua

Tens dret a un advocat...
si parles castellà

16 de gener de 2019. Girona.

1 2 3
1.
La policia espanyola va detenir un alcalde independentista i crític amb el govern espanyol. Com que el van retenir a comissaria va haver de cridar el seu advocat. Quan va arribar l’agent que hi havia a la porta el va aturar, no el va deixar passar i, tot i que l’advocat li va dir qui era, li va acabar barrant el pas. Quin en va ser el motiu?

A L’agent li va dir que l’horari per veure el seu client havia acabat.

B L’agent li va dir que no l’entenia i li va exigir que parlés en castellà.

C L’agent no es va creure que fos l’advocat de l’alcalde.

Com s’explica?

Gairebé la totalitat dels funcionaris de l’Administració estatal estan exempts de conèixer la llengua catalana, fins i tot quan estan destinats en territoris on aquesta llengua és l’idioma autòcton, tradicional i d’ús general.

Següent
2.
L’actitud de l’agent de policia era la corresponent a la d’un servidor públic?

A Sí, l’advocat té l’obligació de parlar en castellà si un agent de policia li ho demana.

B Sí, l’agent de policia pot exigir que la llengua de la conversa sigui la de la seva conveniència.

C No, els servidors públics tenen l’obligació de garantir que els ciutadans reben l’atenció en la llengua oficial que triïn.

Com s’explica?

La llei obliga els treballadors públics a garantir el dret de parlar en català dels ciutadans. L’article 54.11 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic imposa als servidors públics l’obligació de garantir que els ciutadans reben l’atenció en la llengua oficial que triïn, i la Llei Orgànica 9/2015, de Règim de Personal de la Policia Nacional, diu que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic és d’aplicació als agents d’aquest cos.

Següent
3.
Per què es produeixen casos de denegació del dret de parlar en català amb la policia?

A No hi ha mecanismes reals per assegurar que la policia espanyola respecti els drets lingüístics dels catalanoparlants.

B El supremacisme castellà és una ideologia hegemònica entre els cossos funcionarials de l’Estat.

C Tant A com B són correctes.

Com s’explica?

La manca de garanties en la normativa i l’absència de personal sensibilitzat dificulta l’exercici dels drets lingüístics. Per bé que la llei imposa el deure individual als treballadors públics de garantir l’atenció en català als ciutadans –i tot i que això es deriva, segons el Tribunal Constitucional espanyol, d’un dret constitucional dels ciutadans de comunicar-se amb l’administració en la llengua oficial de llur elecció dins de cada territori–, l’Administració General de l’Estat no s’ha organitzat mai perquè es compleixi. Els treballadors estatals estan gairebé sempre exempts de conèixer les llengües oficials diferents del castellà i tampoc no existeixen normes específiques per assegurar que els que estan de cara al públic en siguin competents, o que en cada torn d’atenció hi hagi treballadors amb aquesta competència. Sense garanties, els preceptes jurídics esdevenen paper mullat i és molt habitual que els parlants de català vegin vulnerat el seu dret de parlar en català i ser atesos en aquesta llengua. A més, els cossos funcionarials estatals sovint reprodueixen la ideologia nacionalista espanyola hegemònica, que s’ha construït històricament a partir del supremacisme castellà i la subordinació i negació dels grups etnolingüístics diferents del majoritari. Aquestes actituds intolerants són particularment notables entre els cossos policials, la tradició autoritària dels quals només fa que empitjorar el problema.

Següent

Ajuda'ns a tenir més força!

Fes-te’n soci

Gràcies per participar-hi!

Com has pogut comprovar, la normalització del català és encara lluny de ser completa, i els drets dels parlants continuen essent negats en molts àmbits. Així ho confirma l'InformeCAT 2020, un document que mostra una panoràmica de la salut del català a través d’un recull de les 50 dades.

L'InformeCAT 2020 mostra dades preocupants per al futur del català, però també proporciona algunes dades esperançadores. Aquestes dades positives han de ser un impuls per a millorar la situació de la llengua en altres àmbits.

Ajuda'ns a tenir més força!

Fes-te’n soci

Has entrat en el sorteig d’un lot de productes del domini lingüístic!

Un cop finalitzada la campanya, farem el sorteig i, si ets el guanyador, ens posarem en contacte amb tu a través del telèfon o del correu electrònic que ens has proporcionat. Molta sort!

Llegeix les bases legals aquí